In- en verkoop van agrarische producten, inclusief handelsreglement

De Groen & Van Lint Advocaten staat leden van Anthos regelmatig bij. Is het handelsreglement voor de bloembollenhandel altijd bindend van toepassing? Kan men een gang naar het scheidsgerecht voorkomen? Ook buiten de sector van boomkwekerij- en bolproducten is De Groen & Van Lint Advocaten actief. Van steeds groter belang worden de rechten van intellectuele eigendom, zoals het kwekersrecht, het auteursrecht en het merkenrecht. Hoe wordt een kwekersrecht in licentie gegeven en wat te doen bij overtreding van de licentie?