Blog

Het Deliveroo-arrest

Het langverwachte Deliveroo-arrest is daar: de HR volgt de conclusie van de A-G en bekrachtigt het arrest van het hof, waarin was geoordeeld dat de Deliveroo-bezorgers werknemers zijn.

Tussentijdse uitdeling in een nalatenschap. Correctie mogelijk?

Bij de vereffening van een nalatenschap, onder meer als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, moet er aan de crediteuren en andere belanghebbenden worden betaald ofwel: uitgedeeld. De beoogde betalingen staan dan op een uitdelingslijst. Die lijst moet, telkens als er baten onder de erkende schuldeisers zijn te verdelen, ieders aandeel vaststellen, in lijn met de uitdeling in een faillissement.

Vacatures De Groen & Van Lint Advocaten

A. Junior-advocaat arbeidsrecht/ondernemingsrecht/vastgoedrecht B. Senior-advocaat arbeidsrecht/ondernemingsrecht/vastgoedrecht Advocatuur 3-10 medewerkers De Groen & Van Lint Advocaten is een klein, commercieel kantoor in de randstad. Het kantoor richt zich voornamelijk op het MKB, zowel binnen als buiten Nederland. Advies- en procespraktijk. Onze slogan: “Recht voor uw zaak!”. In ons kleine kantoor werken we veel samen. Wij bieden…Lees meer

Afbreken onderhandelingen: vrijheid blijheid?

Onderhandelingen leiden niet altijd tot een overeenkomst. Een partij kan uiteindelijk toch afzien van eerdere voornemens of om een andere reden de onderhandelingen afbreken. Overheerst de contractsvrijheid en is ieder vrij om de onderhandelingen op elk moment en om welke reden dan ook af te breken?

Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting

Veel werkgevers zullen opkijken van de uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter van 16 december 2022 waarin de rechter oordeelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de coronabesmetting van haar werknemer.

Verwijtbaar gedrag: ontslag op de e-grond?

De rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden bij “verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”…

Geheimhoudingsbeding. Bestanden werkgever naar privémail werknemer. Boete?

Een werknemer van Bierens Incassoadvocaten stuurt overeenkomsten en standaardbrieven die Bierens bij de opstart van een incasso hanteert naar zijn privé-e-mailadres. Deze werknemer, advocaat “naar Italiaans recht”, is van 1 december 2017 tot 1 februari 2019 bij Bierens in dienst. In het arbeidscontract is niet alleen een verbod op nevenwerkzaamheden maar ook een geheimhoudingsbeding opgenomen, met flinke boetes. De werknemer, zo vermoedt Bierens…