Blog

Voorkeursrecht geschonden? Voetangels en klemmen!

Huurovereenkomsten inzake onroerend goed bevatten geregeld een koopoptie/voorkeursrecht. Als de verhuurder wil verkopen moet de huurder als eerste de kans krijgen om te kopen, vaak tegen een marktconforme prijs. Wat nu als het pand in strijd met de afspraak toch niet aan de huurder te koop wordt aangeboden?

Slapend dienstverband? Werkgever moet toch opzeggen!

De rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 als eerste rechter de knoop doorgehakt: de werkgever móet de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer opzeggen om die werknemer een transitievergoeding te bezorgen! …

Werkneemster Brilmij “ziet weinig”: ontslag op staande voet!

Een verkoopster van Brilmij, in dienst vanaf 2011, werkzaam in het Eye Wish-filiaal in Maastricht, wordt in 2014 voor 100% arbeidsongeschikt. Eind 2016, dus na bijna twee jaar, hervat zij haar werk. Maar kort daarna, op 21 februari 2017, valt zij weer voor 100% uit. Zij kwam dus net over de vier weken arbeidsgeschiktheid heen, waarna een nieuwe periode van weer twee jaar loondoorbetaling ingaat…

Verkrijgende verjaring grond: 20 jaar bezit is niet genoeg

De schaarse grond in Nederland wordt soms niet gekocht maar ingepikt, en dat soms zonder kwade intenties. En als twee partijen strijden over de eigendom van een stuk grond, ook al is het maar een paar vierkante meter, komt de rechter er vaak aan te pas. In de categorie “landjepik-zaken” was het vertrouwde beeld dat…Lees meer

Neprecensies: wanneer komt de ACM in actie?

Het is alom bekend: er wordt op behoorlijke schaal gehandeld in neprecensies. Bedrijven kopen positieve reviews op bijvoorbeeld Google of Facebook om hoger op de zoekmachine te kunnen komen. Maar ook het omgekeerde gebeurt: bedrijven kopen of plaatsen fake reviews om hun concurrenten in een slecht daglicht te stellen…

Nadeelcompensatie: afgesloten tuincentrum krijgt geen vergoeding

Tuincentrum De Mooij, gelegen in het buitengebied van Katwijk-Rijnsburg, is alleen toegankelijk via de Noordwijkerweg. De gemeente Katwijk sluit de Brouwerstraat in Rijnsbrug, een belangrijke toegangsweg naar het tuincentrum, van half februari tot half juli 2013 in beide richtingen af in verband met de herinrichting van de nabijgelegen Brouwerstraat. Het bedrijf lijdt een behoorlijk omzetverlies en winstderving als gevolg van de afsluiting…