Blog

Verwijtbaar gedrag: ontslag op de e-grond?

De rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden bij “verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”…

Geheimhoudingsbeding. Bestanden werkgever naar privémail werknemer. Boete?

Een werknemer van Bierens Incassoadvocaten stuurt overeenkomsten en standaardbrieven die Bierens bij de opstart van een incasso hanteert naar zijn privé-e-mailadres. Deze werknemer, advocaat “naar Italiaans recht”, is van 1 december 2017 tot 1 februari 2019 bij Bierens in dienst. In het arbeidscontract is niet alleen een verbod op nevenwerkzaamheden maar ook een geheimhoudingsbeding opgenomen, met flinke boetes. De werknemer, zo vermoedt Bierens…

Detective observeert zieke werknemer: € 55.000,- vergoeding

Een schildersbedrijf met zo’n 25 schilders heeft het in deze tijd – uiteraard – erg druk. Het komt dan ook niet goed uit als een schilder, bijna twintig jaar in dienst, één dag in de week minder wil gaan werken in verband met toenemende schouderklachten. De werkgever gaat weifelend akkoord maar…

Brandverzekering: door de mand gevallen…

De eigenaar van een loods met een aantal aan particulieren verhuurde bedrijfsruimten verzekert het pand in 2007 tegen brand en dergelijke bij ASR. ASR ziet bij een inspectie dat de technische installatie moet worden verbeterd. De eigenaar besluit de geëiste aanpassing niet te doen en…

Claim op accountant? Tijdig klagen!

Het accountantskantoor had de jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 van een klant gecontroleerd. Die was echter niet tevreden en beëindigde de opdracht voor controle op 24 december 2015. Op 10 augustus 2016 diende de klant een klacht in…

Zzp’er of werknemer? Handhaving?

Zoals bekend (zie het rapport van de Commissie Borstlap) werkt in Nederland een groot aantal mensen als zelfstandige, terwijl het maar de vraag is of zij werkelijk als zzp’er kunnen worden beschouwd…

Noodzaakfinanciering. Wie betaalt bepaalt?

Twee indirect 50%-aandeelhouders in een keukenfabrikant in Kampen, hebben mot met elkaar. Dat leidt tot een impasse. Hun gezamenlijke onderneming komt daardoor in het nauw; de onderneming moet verhuizen maar daarvoor is zo’n € 300.000,- nodig en dat geld kan niet via een verhoging van het krediet worden gefinancierd. De ene aandeelhouder eist in kort geding…

Ontslag wegens verwijtbaar handelen. Ontslag als laatste redmiddel?

De directeur van IIF Holding is vanaf 2010 in dienst, vanaf oktober 2012 als algemeen directeur. De accountant stelt vast dat met medewerking van deze enig bestuurder de huur van het bedrijfspand van IIF Holding in 2014 plotseling was verhoogd van € 22.000,- naar € 68.000,- per jaar. Hierop wordt de directeur door de AVA ontslagen…