Blog

Ontslag statutair bestuurder; raadgevende stem?

Het ontslag van een statutair bestuurder van een B.V. of N.V. lijkt op papier makkelijk, want kan immers plaatsvinden zonder rechter of UWV. In de praktijk blijkt het ontslag van een bestuurder echter geregeld eerder een mijnenveld dan een mooi geplaveide weg te zijn…

Overeenkomst van aanneming: aannemer moet snel afbouwen

Een particuliere opdrachtgever sluit een overeenkomst van aanneming om een nieuw woonhuis te bouwen. De aannemer start in 2017. Vanaf januari 2018 ligt het werk een aantal maanden stil door een bouwstop opgelegd door de gemeente…

Corona: NOW-subsidie voor werkgevers

Op 2 april 2020 is de eerder aangekondigde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Nu is duidelijk wanneer men in aanmerking komt voor deze NOW-regeling en hoe de loonsubsidie wordt berekend. Hieronder vindt u een overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-regeling. Voorwaarden voor toekenning van de NOW-subsidie…Lees meer

Een vriendendienst. Of… betaald werk?

TT Equity Research B.V. maakt voor haar klanten specifieke en exclusieve financiële analyses van bedrijven met het doel handelen in aandelen/opties van die bedrijven mogelijk te maken. In tijden van Corona des te interessanter…

Corona-maatregelen voor de ondernemer

Wat voorlopig vaststaat: Werktijdverkorting Op 17 maart 2020 om 18.45 uur is de regeling werktijdverkorting formeel beëindigd. Opvolger: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): drie maanden loonkostensubsidie (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Voorwaarden: Werkgever mag voor zijn werknemers géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen tijdens de periode waarover de tegemoetkoming…Lees meer

15 maart 2020, informatie in verband met het Corona-virus

De Groen & Van Lint Advocaten volgt de RIVM-richtlijnen. De medewerkers van De Groen & Van Lint Advocaten werken in verband met het Corona-virus zo veel mogelijk vanuit huis. Fysieke contacten met cliënten en anderen zullen zo veel mogelijk worden beperkt. We bellen, skypen en mailen, tenzij het echt niet anders kan. Om te zorgen…Lees meer