Kwekersrecht

Een kwekersrecht geeft aan de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van een zaad en vermeerderingsmateriaal. De houder ervan kan een licentie aan anderen verlenen. Rassen met kwekersrecht mogen door anderen vrij worden gebruikt voor het maken van kruisingen, de zogenaamde kwekersvrijstelling. Wanneer is sprake van het farmers privilege? Welke betekenis heeft de vermelding bij de CPVO van de kweker, naast de houder van het kwekersrecht?