Vergunningen en quota

Veel agrarische activiteiten mogen alleen met een vergunning plaatsvinden. Wat te doen als een vergunning wordt geweigerd? Wat als men zonder vergunning werkzaam is en een boete opgelegd krijgt? Kan men een agrarisch quotum verkopen?