Cao

De collectieve arbeidsovereenkomst, cao, beheerst nog steeds een belangrijk deel van het arbeidsrecht. Zeker voor zover een cao algemeen verbindend is verklaard is een cao bepalend voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Cao’s geven echter geregeld aanleiding tot vragen: is een cao wel van toepassing? Hoe moet een cao worden uitgelegd? Heeft een cao nawerking?