Concurrentie- en relatiebeding

Werkgevers hebben een groot belang bij een sterk concurrentie- en relatiebeding, naast een geheimhoudingsbeding. Een concurrentie- en relatiebeding zijn vrijwel altijd maatwerk, met name voor belangrijke commerciële functies. Sinds 1 juli 2015 gelden strengere eisen, maar nog steeds zijn concurrentie- en relatiebeding belangrijke onderdelen van de arbeidsovereenkomst. Zo nodig kunnen zij ook in een later stadium, afzonderlijk, worden overeengekomen, bijvoorbeeld bij wijziging functie en/of verhoging salaris.