Disfunctioneren

Een disfunctionerende werknemer levert niet alleen ergernis op, maar heeft vaak een demotiverend effect op andere werknemers. Reden te meer om disfunctioneren aan te pakken en om te buigen naar goed presteren. Als een verbetertraject geen succes heeft is een goede vastlegging (functioneringsgesprekken; aanvang, doorloop en einde verbetertraject) noodzakelijk om op basis van disfunctioneren tot ontslag te komen.