Managementovereenkomsten

Bij een managementovereenkomst is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De managementovereenkomst is een zogenaamde overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer moet een zekere vrijheid hebben om de opdracht zelf in te richten, anders is er veelal sprake van een arbeidsovereenkomst, met uiteraard fiscale gevolgen. In de managementovereenkomst worden alle aspecten vastgelegd: doel en wijze van samenwerking, duur van de samenwerking, de bevoegdheden en verplichtingen van partijen, eventuele minimumprestaties en/of te behalen targets, de vergoeding en de wijze van beƫindiging. De inhoud verschilt van situatie van situatie. Het opstellen van een managementovereenkomst is bij uitstek maatwerk.