Overgang onderneming

Op grond van Europees recht en artikel 7:663 BW gaan de rechten en plichten voor de werkgever in een onderneming die overgaat op een ander van rechtswege over op die ander. De bestaande arbeidsverhouding wordt “ongewijzigd” voortgezet, dat is glashelder. Veel minder helder is: wanneer is er sprake van overgang van onderneming? De jurisprudentie wordt steeds verfijnder.