Proeftijd

De proeftijd is een belangrijk instrument voor een werkgever: ziet het ernaar uit dat de werknemer de verwachtingen waarmaakt? Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst al opzeggen voordat de proeftijd is ingegaan? Kan een nieuwe proeftijd worden overeengekomen als de eerste te kort blijkt te zijn? Mag een werkgever een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd ontslaan?