Betalingsverplichting in bitcoin: faillissement Koinz Trading

Koinz Trading handelt in bitcoins en biedt ook mining machines aan. De zaken lopen echter kennelijk niet goed want de rechtbank Midden-Nederland veroordeelde Koinz Trading op 17 januari 2018 tot uitbetaling van de mining-opbrengsten ad 0,591 bitcoin aan een klant. De uitspraak was wel bij verstek. Heeft Koinz Trading de deurwaarder over het hoofd gezien? Koinz Trading betaalde niet en de klant vroeg kennelijk als drukmiddel het faillissement van Koinz Trading aan. De rechtbank Amsterdam verklaart Koinz Trading op 14 februari 2018 failliet. Interessant juridisch punt is of de verplichting tot betaling van 0,591 bitcoin een verifieerbare vordering oplevert. De rechtbank overweegt dat “een bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is” en daarmee kenmerken van een vermogensrecht vertoont en aldus een vordering is die voor verificatie in aanmerking komt. De verbintenis tot uitbetaling in bitcoin is een civielrechtelijke verplichting tot betaling. Omdat er ook andere schulden door Koinz Trading onbetaald waren gelaten is Koinz Trading nu failliet. De pers (Financieel Dagblad) berichtte al eerder over problemen bij Koinz Trading en klanten die aangifte van oplichting deden.

De crypto currencies zitten (nog steeds) in de wild west-fase en de vraag is of ze die fase overleven. Langzamerhand komt er wel meer duidelijkheid over de juridische aspecten van crypto currencies. Het Hof van Justitie van de EU besliste in oktober 2015 al dat het inwisselen van bitcoins een BTW-vrije handeling is. Daarmee zijn bitcoins echter nog steeds geen wettig betaalmiddel. En wat voor betekenis heeft een wettig betaalmiddel eigenlijk? De wet (Muntwet 2002) geeft wel aan wat een wettig betaalmiddel is, maar verplicht niemand om wettige betaalmiddelen te accepteren. Een winkelier mag bijvoorbeeld contant geld (biljetten en munten) of betalen met een pinpas of creditcard weigeren. Een wettig betaalmiddel is weliswaar een ruilmiddel dat door de overheid is aangewezen als wettig betaalmiddel, maar dat geeft bedrijven nog niet de verplichting om geld als betaalmiddel te aanvaarden. Hoe dan ook, ik schat in dat het nog lange tijd zal duren voordat crypto currencies zoals de bitcoin wettig betaalmiddel zullen worden en zelfs daarna zal het nog lang duren voordat deze algemeen worden geaccepteerd. Korea heeft de handel in crypto currencies inmiddels aan banden gelegd. Hoe dan ook blijft gelden dat cryptovaluta een hoogst onzeker ruilmiddel vormen: bitcoins c.s. blijven pure speculatie.

Call Now Button