Dure principes voor copyright op stockfoto’s. Schade € 35,-, proceskosten € 14.246,92…

Ik schreef onlangs over de moeite die rechters hebben om “eenvoudige foto’s” als auteursrechtelijk werk te kwalificeren. Het fotostockbureau Masterfile, dat in het door mij geschreven blog bakzeil haalde, begon weer een rechtszaak, omdat Falcon c.s. een foto (“Onweer Alberta Canada”) en een afbeelding van een wereldbol zonder toestemming op hun website hadden gebruikt. De vorderingen waren door de rechtbank afgewezen en in hoger beroep verslikte Masterfile zich, voor wat de foto betreft, in de appelgrens: het hof besliste op 30 juni 2015 (de uitspraak is net gepubliceerd) dat een zaak over minder dan € 1.750,- niet vatbaar is voor hoger beroep, zoals elke jurist weet uit artikel 332 Rv., en Masterfile werd dus niet-ontvankelijk verklaard, met veroordeling in de kosten van het hoger beroep op
€ 14.246,92! In zaken van intellectuele eigendom, zoals copyright, kennen we sinds 2006 het risico dat de verliezer de werkelijke proceskosten van de winnaar moet betalen en is een volledige proceskostenveroordeling vrijwel standaard geworden. Des te meer reden om een zaak voorzichtig in te schatten. Maar Masterfile deed dat niet. Want ook al was de claim zo geformuleerd dat het anders leek, in werkelijkheid ging het bij de foto echt om minder dan € 1.750,-. Wat betreft het andere deel van de zaak, over de wereldbol, had Masterfile gelukkig nu eens wel een keer gelijk: de wereldbol was ook in de ogen van het gerechtshof auteursrechtelijk beschermd. En in een dergelijk geval moet de inbreukmaker de schade vergoeden. Kon Masterfile zich in de handen wrijven? Veelal hanteert de rechter daarbij de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie (voorbeeld: de foto “drie prostituees achter het raam” leverde in 2011 € 765,- schadevergoeding op). Masterfile baseerde zich echter voor de door haar gewenste schadevergoeding van € 2.200,- op een volstrekt onduidelijke “price calculator”. Het gerechtshof paste in die “calculator” zelf de variabelen toe en kwam uit op een licentievergoeding van € 7,- maal vijf jaar is dus in totaal € 35,-!

Een Pyrrusoverwinning die Masterfile, met ook nog de eigen advocaatkosten, dus waarschijnlijk het dubbele van die € 14.246,92 kostte. Wie per se afbeeldingen van anderen gratis wil gebruiken kan dus een gokje wagen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om op diverse websites (meestal saaie) “royalty free images” kiezen, zoals www.pexels.com/royalty-free-images. Of toch maar betalen. Of zelf foto’s te maken…

Call Now Button