Einde pre-pack?

De laatste jaren vindt een doorstart van een in financiële problemen geraakte onderneming meer en meer plaats via een pre-pack: de rechtbank benoemt op verzoek van de onderneming in problemen een “stille curator”. Die bereidt de verkoop van de levensvatbare onderdelen van de onderneming voor en direct na het faillissement worden de levensvatbare onderdelen verkocht. De bedoeling is dan dat de schulden en ook een deel van de werknemers achterblijven in het faillissement en het gezonde deel van de onderneming voortgezet wordt. Een pre-pack heeft geen zin als alle werknemers automatisch (krachtens artikel 7:663 BW: overgang van onderneming) mee overgaan naar de doorstartende onderneming. Deze bescherming van de werknemers is niet van toepassing als de werkgever failliet wordt verklaard. Maar is bij pre-pack wel sprake van een “echt faillissement”? De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU, in de zaak van het kinderdagverblijf Smallsteps, vindt van niet: http://curia.europa.eu/juris/document/document. Als het Hof van Justitie dit advies overneemt is de pre-pack niet interessant meer! Afwachten of het Europees Hof dit advies volgt. Zo ja: einde pre-pack…!

Call Now Button