Euroborg Groningen: bestuurdersaansprakelijkheid

Geregeld vindt een schuldeiser een “lege” B.V. als het op betalen aankomt. Is de directeur van die B.V. dan aansprakelijk? Zeker niet zonder méér. Er geldt jegens de aansprakelijk gestelde bestuurder een hoge drempel. Primair is immers de B.V., net als een natuurlijke persoon, in ons rechtssysteem zelf aansprakelijk. En ook moet worden voorkomen dat bestuurders geen enkel risico meer durven te nemen om aansprakelijkheid maar te voorkomen. De bestuurder is dus alleen in uitzonderingsgevallen aansprakelijk, namelijk als hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit volgens het standaard- arrest Ontvanger/Roelofsen. De bestuurder van Hanzevast Beleggingen tekende een overeenkomst om het stadion van FC Groningen, de Euroborg, te laten ontwikkelen. Toen het echter op betalen aankwam bleek Hanzevast geen geld te hebben. En (je zou denken: in verband daarmee) probeerde Hanzevast toen maar van de overeenkomst af te komen door die te ontbinden wegens vermeende problemen met de oplevering! De Hoge Raad bevestigde op 24 maart 2017 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:484, dat deze bestuurder wist dat de wederpartij bewust geen zekerheden had bedongen omdat er in dit geval op vertrouwd kon worden dat betaald zou worden. Onder die omstandigheden handelt de bestuurder onrechtmatig door er niet voor te zorgen dat de koper van voldoende financiële middelen is voorzien. Namelijk om gewoon te betalen en zo nodig, nadat de bestuurder op onjuiste gronden de overeenkomst had ontbonden, om een schadevergoeding aan de schuldeiser te voldoen. We spreken dan over € 1.204.750,- plus rente en kosten vanaf 2006. Een lege B.V. beschermt dus niet altijd tegen bestuurdersaansprakelijkheid! De les voor bestuurders is: pas op met te makkelijk ontbinden, en onthoud je van het bewerkstelligen en toelaten dat de B.V. geen verhaal biedt.

Call Now Button