Foto’s van internet “zomaar” gebruiken: mag dat?

Net als veel dingen in het leven mag er helaas maar weinig “zomaar”. Dat geldt ook voor het uploaden naar een eigen website van foto’s die op internet staan. Dat mag dus niet, althans: dat mag in beginsel niet als daar geen toestemming voor is verkregen van de rechthebbende op die foto’s. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen eerst toestemming vraagt. Omdat advocaten niets menselijks vreemd is, vergeten ook advocatenkantoren dit wel eens. En dat loopt uiteraard verkeerd af als de rechthebbende daar achter komt.

Zo had een advocatenkantoor in Den Haag in 2016 en 2017 twee foto’s op haar website geplaatst zonder dat van tevoren aan de eigenaar van die foto’s, SP Networks B.V., toestemming was gevraagd. SP Networks kwam daar op enig moment achter en verzocht het advocatenkantoor om die foto’s te verwijderen, alsmede om een financiële vergoeding te betalen voor het gebruik van die foto’s. Het advocatenkantoor haalde vervolgens de foto’s weliswaar van haar webpagina, maar kwam niet over de brug met geld. SP Networks liet het er niet bij zitten en startte een procedure bij de rechtbank.

In die procedure vorderde SP Networks een bedrag ad € 285,- per gebruikte foto. Dit was volgens SP Networks het bedrag dat zij normaal gesproken vraagt voor het gebruik van een foto. Omdat het advocatenkantoor bij het plaatsen van die foto’s niet de naam van de maker ervan had vermeld, hetgeen op grond van artikel 25 van de Auteurswet wel had gemoeten, vorderde SP Networks daarbovenop nog eens een bedrag ad € 285,- per foto. Dit onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Vereniging Dutch Photographers, die bepalen dat voor inbreuk op artikel 25 van de Auteurswet een vergoeding verschuldigd is van minstens 100% van de vergoeding die verschuldigd is voor het gebruik van de foto. De rechtbank vond dit allemaal terechte uitgangspunten en veroordeelde het advocatenkantoor tot het betalen van 4 x € 285,- (vonnis rechtbank Den Haag van 12 maart 2018).

Omdat op grond van artikel 1019h Rv. in kwesties die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten de verliezende partij in beginsel in de volledige proceskosten van de winnende partij wordt veroordeeld en SP Networks in dat kader een bedrag ad € 3.288,13 had gespendeerd, werd het advocatenkantoor ook nog eens veroordeeld tot betaling van dat bedrag.

Kort en goed diende het Haagse advocatenkantoor voor het kortstondig op haar website zetten van twee op internet “gevonden” foto’s een bedrag ad € 4.428,13 te betalen. Een behoorlijk bedrag voor “zomaar” plaatsen van twee foto’s. Oppassen geblazen dus en wellicht is het zinvol om uw website even na te lopen op mogelijke vergelijkbare inbreuken. Toestemming vragen is het devies, tenzij het gaat om foto’s waar geen auteursrecht meer op rust (bijvoorbeeld omdat de fotograaf al langer dan 70 jaar geleden is overleden) of het klip en klaar is dat de rechthebbende zijn of haar foto’s gratis ter beschikking stelt.

Call Now Button