De gepensioneerde rechter doet uitspraak in meavita-zaak. uitspraak nietig!

De geruchtmakende ondergang van Meavita, met aansprakelijkheid voor commissaris en politicus Loek Hermans, krijgt nu een verrassend gevolg. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam stelde wanbeleid vast en aansprakelijkheid van de Raad van commissarissen en de raad van bestuur. De Hoge Raad https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2607 besliste op 18 november 2016 dat die uitspraak ongeldig is en dat het over moet. Rechter mr. P. Ingelse, die de uitspraak die op 6 juni 2014 mede had gedaan, bleek op 1 mei 2015 met pensioen te zijn gegaan. De uitspraak was echter pas op 2 november 2015, dus na de pensionering van mr. Ingelse, op papier gekomen en in het openbaar uitgesproken, mede namens mr. Ingelse. Een gepensioneerde rechter is geen rechter meer en de hele zaak moet over! Eerlijk gezegd is niet te verwachten dat de uitkomst heel anders zal uitpakken, al geeft de hoge raad wel een vingerwijzing: een bestuurder of commissaris hoeft bij wanbeleid pas de aanzienlijke kosten van het onderzoek naar dat wanbeleid te vergoeden als hij niet alleen formeel verantwoordelijk was, maar hem ook persoonlijk een verwijt gemaakt kan worden!

Call Now Button