Merken

Het merk wordt een steeds belangrijker onderdeel van de strategie van een bedrijf en bescherming tegen inbreuk is een dagelijkse inspanning. Waar ligt de grens tussen net wel en net niet bescherming? Bestaat er bij inbreuk altijd recht op een volledige proceskostenveroordeling?