Modellen

Het modellenrecht beschermt new design tegen te sterk gelijkende vormgeving. Benelux-modellenrecht beschermt alleen geregistreerde modellen. Europees modellenrecht biedt bescherming aan geregistreerde modellen, maar ook een korte bescherming voor niet-geregistreerde modellen. Registratie van modellen moet binnen uiterlijk één jaar na openbaarmaking ervan plaatsvinden bij het BBIE of bij het OHIM. Een ingeschreven model kent een beschermingsduur van vijf jaar, die vier keer met vijf jaar kan worden verlengd.