Octrooien/patenten

Een technisch product of productieproces kan worden beschermd met een octrooi. Voldoet een uitvinding aan de drie materiële voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid? Gemiddeld duurt het 18 maanden voordat een aangevraagd octrooi wordt verleend. Een octrooi geldt voor een maximumduur van 20 jaar vanaf de datum van aanvraag. Als een octrooi niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat het relatief te duur is, is dan bescherming als bedrijfsgeheim een alternatief? Geeft de Europese richtlijn 2016/943 voldoende bescherming voor bedrijfsgeheimen?