Portretrecht

Juridisch is sprake van een portret als iemand herkenbaar is afgebeeld. Dan hoeven niet altijd gelaatstrekken van belang te zijn, ook een typerende lichaamshouding of andere kenmerken kunnen een afbeelding tot een portret maken. Bij een portret dat in opdracht is gemaakt is voor publicatie toestemming van de afgebeelde persoon nodig. Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt mogen in beginsel vrij gepubliceerd worden, behalve als de afgebeelde persoon een “redelijk belang” heeft om zich tegen publicatie te verzetten. Wanneer is dat nu precies het geval?