Internationale handelsgeschillen

Bij internationale handelsgeschillen is op de eerste plaats van belang: welke rechter is bevoegd en volgens welk recht moet een geschil worden beslist? De Groen & Van Lint Advocaten procedeert met regelmaat over geschillen tussen bedrijven uit verschillende landen.