Let it be? John Lennon vs John Lemon

Yoko Ono, de weduwe van John Lennon en mogelijk de aanleiding tot het uit elkaar gaan van The Beatles, is houdster van een groot aantal merkregistraties, onder meer, vanaf 1 augustus 2016, het Uniewoordmerk “John Lennon” voor onder meer vruchtendranken en priklimonade. Terzijde, veel popsterren en bekende “personalities” hebben hun naam als woordmerk gedeponeerd. Mick Jagger voor onder meer cafés en snackbars, Bruce Springsteen voor onder meer kleding en Donald J. Trump voor onder meer bleekmiddelen.

De makers van een frisdrank deponeren op 27 september 2013 het Uniebeeldmerk John Lemon. Frisdrank met dit beeldmerk wordt sinds 2012 op de markt gebracht. Bij de promotie wordt het iconische brilletje van John Lennon gebruikt en de woorden “Let it be”. Yoko Ono is hierover gaan procederen en uiteindelijk kwam het tot een schikking: het woordmerk John Lemon zou, na een afbouwperiode, niet meer worden gebruikt. Vervolgens wordt, op 17 mei 2017, door de brouwers van deze frisdrank het woordmerk On Lemon als woordmerk geregistreerd en dit wordt gebruikt op de flesjes frisdrank in combinatie met de woorden “John is on”.

Ook dat is uiteraard uit den boze. De rechtbank Den Haag beslist op 7 augustus 2018 dat zowel het nog recente gebruik van het teken “John Lemon” (met citroenblaadje) alsook het teken “On Lemon – John is on” inbreuk maakt op de merkrechten van Yoko Ono. On Lemon – John is on wordt immers gebruik voor frisdranken, waarvoor het merk van Yoko Ono is ingeschreven. Het onderscheidend vermogen van “John Lennon” is aanzienlijk, nu het refereert aan de legendarische persoon van John Lennon. Auditief en visueel is er sprake van overeenstemming, het derde element “John” is zelfs identiek, het tweede element “Lemon” stemt auditief en visueel overeen met “Lennon” en door gebruikmaking van verwijzingen naar John Lennon wordt een directe koppeling naar John Lennon bewerkstelligd. De vorderingen worden grotendeels toegewezen, voor de gehele Europese Unie. Voor de inbreukmakers geldt “You may say I am a dreamer, but I’m not the only one…”.

Call Now Button