Nederlandse vonnissen in de gehele EU uitvoerbaar!

Sinds 10 januari 2015 is de exequatur-procedure afgeschaft en kan een onderneming die in een Europees land een rechterlijke uitspraak behaalt die uitspraak met een simpel certificaat, op te vragen bij de rechter die de uitspraak deed, in alle andere landen van de EU executeren; dus door een buitenlandse deurwaarder/huissier/bailiff/Gerichtsvollzieher beslag laten leggen. Een in Nederland behaald vonnis op een buitenlandse debiteur is dan dus automatisch geldig in de andere lidstaten en dit geldt ook voor vonnissen in kort geding en beslagmaatregelen. Voorwaarde is wel dat het gaat om vorderingen die zijn ingesteld na 10 januari 2015. Als de wederpartij het met de executie niet eens is moet die in actie komen. De altijd tijdrovende exequatur-procedure behoort dus gelukkig tot het verleden. Ondernemingen zijn nu minder tijd en minder geld kwijt om hun recht te halen in heel Europa! Echter, dan is het natuurlijk wel noodzakelijk om in een contract of in de algemene voorwaarden duidelijk vast te leggen dat de Nederlandse rechter bevoegd is!

Call Now Button