Financieringsconstructies

Het ontwikkelen van nieuwe technologie is veelal duur. Daarom wordt vaak samengewerkt met meerdere partijen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan men een pandrecht of een andere zekerheid op nieuwe technologie verkrijgen? Wie neemt welk risico en wat gebeurt er bij een faillissement van één van de samenwerkende partijen? Hoe kunnen de risico’s worden beperkt?