Nieuwe technologie

Nieuwe technologie verandert steeds meer ons leven. En steeds meer wordt regelgeving ingezet om de belangen van alle daarbij betrokken partijen evenwichtig te behartigen. Apps, internet of things, 3D-printen en ook big data en innovatie op het gebied van Life Sciences leiden tot juridische vragen op het gebied van intellectuele eigendom, IT-recht en privacy. Wat kunt u doen om uw innovatie te beschermen? Als u een uitvinding samen met anderen gaat exploiteren, dan heeft u overeenkomsten nodig, zoals joint development, R&D en geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. Bent u al voorbereid op de per 25 mei 2018 geldende nieuwe Europese privacywetgeving? Heeft u al een interne privacytoezichthouder?