Aandeelhoudersgeschillen

Zeker als een aandeelhoudersovereenkomst ontbreekt en de aandeelhouders onderling ruzie krijgen loopt de vennootschap het risico dat de besluitvorming wordt gestaakt. Wat kan een aandeelhouder doen om dit geschil op te lossen? Kan men naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam? Wat als een aandeelhouder concurreert met een vennootschap waarin hij aandeelhouder is? In hoeverre moeten de aandeelhouders geheimhouding betrachten? Wanneer kan men een aandeelhouder dwingen zijn aandelen te verkopen? Tegen welke prijs?