Aandeelhoudersovereenkomsten

Het is veelal onverstandig om met een andere aandeelhouder in een vennootschap te zijn als de rechten en plichten uitsluitend in de statuten zijn vastgelegd. Een aandeelhoudersovereenkomst is gebruikelijk en zelfs noodzakelijk: indien en zodra de zeggenschap binnen een aandeelhouder wijzigt, moeten dan ook de aandelen in de vennootschap worden aangeboden? Welke tag along-/drag along-regelingen zijn mogelijk? Welke exitregelingen zijn verstandig? Wanneer is men good of bad leaver? Waarom is een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en ook een geheimhoudingsbeding noodzakelijk? In alle gevallen is maatwerk vereist.