Aangaan en beëindigen vennootschap onder firma

De Groen & Van Lint levert maatwerk bij het opstellen van firmacontracten en andere overeenkomsten rond een vennootschap onder firma. Daarnaast staat De Groen & Van Lint firmanten bij als de vennootschap onder firma moet worden beëindigd of er een geschil ontstaat over de verdeling of de uittreding. Veelal is arbitrage afgesproken bij geschillen over de beëindiging. Maar ook de civiele rechter kan, zo nodig in kort geding, de knoop doorhakken bij de beëindiging van een vennootschap onder firma.