Geschillen Ondernemingskamer

Wie, eventueel tezamen met anderen, ten minste 10% van het geplaatse kapitaal in een vennootschap heeft kan als aandeelhouder de Ondernemingskamer vragen een geschil met andere aandeelhouders te beslissen. Primair gebeurt dat door een enquĂȘteprocedure uit te lokken. De Ondernemingskamer berecht niet alleen zaken van het grote bedrijfsleven, maar juist ook geschillen binnen kleinere vennootschappen. Veelal leidt dit tot een spoedige oplossing, al dan niet doordat tijdens de procedure bij de Ondernemingskamer alsnog een compromis wordt bereikt. Wordt geen compromis bereikt dan heeft de Ondernemingskamer vergaande bevoegdheden: schorsing of nietigverklaring van een besluit van het bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders, het schorsen of zelfs ontslaan van bestuurders of commissarissen of het aanstellen van een tijdelijke bestuurder of commissaris.