Productaansprakelijkheid

Consumenten kunnen bij gebrekkige producten de producent al snel (risicoaansprakelijkheid!) aansprakelijk stellen. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten. De benadeelde moet niet al te lang wachten met een claim: er geldt een verjaringstermijn van drie jaar en een absolute vervaltermijn van tien jaar (dit laatste: na de dag waarop de producent de zaak die de schade heeft veroorzaakt in het verkeer heeft gebracht). Na afloop van deze termijnen is de producent nog niet veilig. Er kan immers ook uit onrechtmatige daad een claim worden ingediend.