Ontruiming zonder deurwaarder? Goedkoop is duurkoop

Als een huurder of andere gebruiker van onroerend goed niet conform afspraak handelt (bijvoorbeeld: niet op tijd betaalt) dreigt ontruiming. De rechter kan de huurder/gebruiker dan bevelen het onroerend goed “met al de zijnen en het zijne” te ontruimen. Vrijwel altijd wordt dan een deurwaarder ingeschakeld om die ontruiming te effectueren.

De veehouder en Totaal Investments

Een veehouder die diverse oude panden had gekocht en opgeknapt om te verhuren raakte in ernstige financiële problemen. In die situatie verkoopt hij zes percelen met opstallen aan “de redder in nood” voor een prijs van € 488.000,-. De redder in nood verkocht een bepaald onroerend goed weer door aan Totaal Investments 2 B.V.. Dit onroerend goed was echter nog wel in gebruik bij de veehouder. De veehouder meent achteraf, wellicht omdat hij inmiddels weer wat ruimer bij kas zat, dat het onroerend goed voor een te lage prijs was verkocht en doet een beroep op het hele arsenaal aan mogelijke wilsgebreken: “een geestelijke stoornis dan wel bedrog dan wel misbruik van omstandigheden, en anders dwaling”. Hij wil dat de koopovereenkomst wordt teruggedraaid (“vernietigd”). Omdat hij nul op rekest krijgt stapt hij naar de rechter. Maar intussen vordert Totaal Investments in kort geding ontruiming en die vordering wordt toegewezen: de veehouder moet het onroerend goed ontruimen.

Totaal Investments verzuimt om onbekende redenen de deurwaarder in te schakelen. Op 29 oktober 2018 ontruimt Totaal Investments met behulp van bergingsbedrijf Modern B.V., in het bijzijn van de advocaat van Totaal Investments, de omgevingsdienst en de politie. Zwaar geschut dus. Maar voldoende om de ontruiming zonder deurwaarder rechtsgeldig te laten zijn?

Ontruiming onrechtmatig maar niet ongegrond

De rechtbank Den Haag beslist op 10 juli 2019 dat een gedwongen ontruiming zonder deurwaarder onrechtmatig is. Dat betekent echter niet dat de ontruiming moet worden teruggedraaid. Immers, de rechter in kort geding had de ontruiming bevolen en die was dus op zichzelf niet ongegrond. Dat de ontruiming zonder deurwaarder plaatsvond heeft wel gevolgen voor de gemaakte kosten. Totaal Investments claimt € 55.701,86 aan kosten wegens de ontruiming te hebben gemaakt. In beginsel behoort de te ontruimen partij die kosten volledig te vergoeden. Echter, omdat in dit geval de deurwaarder niet aanwezig was beslist de rechter dat Totaal Investments de redelijkheid van de ontruimingskosten moet bewijzen. Totaal Investments slaagt daar volgens de rechtbank niet in… Weliswaar zal de ontruiming arbeidsintensief zijn geweest, maar wat moest er nu concreet en specifiek aan werkzaamheden gebeuren en wat kostte dat nu per onderdeel? Totaal Investments had uitsluitend een factuur getoond, maar verder geen toelichting gegeven. Totaal Investments moet de afgewezen ontruimingskosten dus maar als een investering binnen het totaal zien…

Het bovenstaande illustreert dat de Nederlandse deurwaarder niet moet worden overgeslagen als het op ontruiming aankomt!

Call Now Button