Overgang onderneming: check de pensioenpremies!

Overgang van onderneming: alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst gaan over naar de verkrijger. Tot 1 juli 2002 werd voor de pensioenverplichtingen een uitzondering gemaakt, maar vanaf die datum (pensioen is ook arbeidsvoorwaarde, was de redenering) gaan ook de pensioenverplichtingen mee. Schoonmaakbedrijf GOM nam met een activatransactie VBG over, met alle werknemers. VBG bleek echter nog een fikse achterstand in pensioenpremies te hebben en ging na de transactie failliet. Moest GOM nu die achterstallige premies betalen? Nee, zou je denken: de werknemers hebben recht op pensioen ongeacht of de premies in het verleden betaald zijn. Ja, aldus toch de Hoge Raad op 14 oktober 2016: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2375.
Bij overgang van onderneming: check de mogelijk achterstallige pensioenpremies!

Call Now Button