College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter op het gebied van het sociaaleconomisch bestuursrecht. In veel gevallen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in andere gevallen oordeelt dit college in hoger beroep, zoals in zaken van mededingingsrecht. Welke termijnen gelden? Wanneer is men belanghebbende?