Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam oordeelt, ook in kort geding, over geschillen in Nederlandse vennootschappen. Ook bij geschillen in kleinere vennootschappen is de Ondernemingskamer bevoegd. Als het nodig is kan de Ondernemingskamer op zeer korte termijn een beslissing nemen. De bevoegdheden van de Ondernemingskamer zijn groot: schorsing of nietigverklaring van een besluit, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris en zo nodig het tijdelijk benoemen van een andere bestuurder of commissaris. De Ondernemingskamer is zelfs bevoegd om de statuten van de vennootschap tijdelijk te veranderen, de aandelen tijdelijk over te dragen aan een beheerder en zelfs de vennootschap te ontbinden. In veel gevallen wordt tijdens een procedure bij de Ondernemingskamer een verstandig compromis bereikt.