Product beschermd tegen nabootsing?

Wanneer een concurrent een product maakt dat wel heel erg veel lijkt op het product dat u maakt is wellicht sprake van “slaafse nabootsing” en dat mag (onder bepaalde omstandigheden) in Nederland niet. U moet dan wel eerst zorgen dat uw product een eigen gezicht heeft en houdt. De Hoge Raad heeft dit op 19 mei 2017 nog eens geformuleerd bevestigd: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:938 . De sieraden “Nikki Lissoni” van SimStars leken wel verdacht veel op de “Mi Moneda” sieraden die Allround al eerder op de markt bracht. Maar er was geen sprake van een modelrecht of auteursrecht. Bij slaafse nabootsing echter gelden wel hoge eisen: het product moet sowieso een eigen gezicht hebben op de relevante markt. En: wekt het product van de concurrent nodeloze verwarring bij het publiek? Waarbij het dan gaat om de totaalindruk en de beschouwing daarvan door, zoals dat heet (herkent u zich?), een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De Hoge Raad benadrukt dat de oneerlijk beconcurreerde producent zich voldoende moet hebben ingespannen tegen nabootsingen, bijvoorbeeld door het verzenden van sommaties of het starten van een rechtszaak. Kortom: de producent moet wel van zich afbijten bij het creëren van zijn eigen gezicht! Dat had “Mi Moneda” niet gedaan en dus dolf zij het onderspit.

Call Now Button