Huurcontracten kantoren, winkels en ander commercieel vastgoed

De positie van de huurder en verhuurder van winkels en andere 290 BW-bedrijfsruimte is wettelijk uitvoerig vastgelegd. Dat is anders bij de verhuur van kantoren en ander commercieel vastgoed. Duidelijke afspraken en correcte vastlegging zijn van extra groot belang. Wanneer kan de huurder zich op ontruimingsbescherming beroepen? Kan men een indexering met terugwerkende kracht toepassen?