Nadeelcompensatie

Als een bestuursorgaan, zoals burgemeester en wethouders van een gemeente, een op zichzelf rechtmatige maatregel nemen kan onder omstandigheden toch recht bestaan op compensatie, namelijk wanneer het gaat om nadeel dat moeilijk voorzienbaar was en buiten het normale maatschappelijke risico van de benadeelde valt. In dat geval bestaat recht op vergoeding.