Verjaring en grensgeschillen

Schaarse grond is duur. Als twee buren strijden om de eigendom van een stuk grond komt de rechter er vaak aan te pas. En dat gebeurt ook geregeld wanneer de gebruiker of bezitter van de grond meent dat hij de grond al lang in bezit heeft en dat hem de eigendom toekomt. Ook een bepaald gebruik van de grond van de buurman, als was een erfdienstbaarheid gevestigd, kan na verloop van tijd een sterk recht opleveren. De Groen & Van Lint Advocaten adviseert en procedeert op dit gebied.