Wet voorkeursrecht gemeenten

Bij de stijgende prijzen van grond grijpt de gemeente weer vaker naar de Wet voorkeursrecht gemeenten. Vestiging van een voorkeursrecht vormt een inbreuk op het ongestoord genot van het eigendomsrecht. Rechtvaardigt het algemeen belang die inbreuk altijd? Het voorkeursrecht vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening, wanneer wordt die periode verlengd?