Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Voor veel ondernemers is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een duur vangnet. Men wil dan wel dat dit vangnet echt werkt. Hoe streng is de mededelingsplicht in de gezondheidsverklaring? Wanneer is sprake van een objectief medisch vast te stellen stoornis? Bij “vage” ziektebeelden zoals bipolaire stoornis, fibromyalgie enzovoort zijn veel verzekeraars geneigd geen dekking te verlenen. Terecht? De Groen & Van Lint Advocaten adviseert en procedeert geregeld op dit gebied.