War in the kitchen. Geheimhoudingsovereenkomst

Da Vinci en Bernini, maar dan van Boretti… Boretti maakt keukens, en ook hele mooie buitenkeukens. Onder meer de buitenkeukens Da Vinci en Bernini worden op de Nederlandse markt door Boretti verkocht. Echter, Boretti liet dit soort keukens eerder door Sure Heat vervaardigen, die dat in China liet uitvoeren. Sure Heat had met de Chinese fabriek een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Sure Heat en Boretti zijn daarna uit elkaar gegaan. Maar Boretti zou daarna de knowhow en modellen van de Chinezen sluw hebben overgenomen. Profiteert Boretti dan van de schending door de Chinezen van de geheimhoudingsovereenkomst? Of parasiteert Boretti op de inspanningen van Sure Heat? Of pleegt Boretti gewoon inbreuk op de auteursrechten op de buitenkeukens, wat moeilijker ligt? De rechtbank Amsterdam: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 werd eerst geconfronteerd met een groot aantal formele verweren van Boretti. Die werden grotendeels weggestreept. Daarna kwamen de “echte” verweren. Sure Heat moet nu eerst bewijzen dat Boretti van de geheimhoudingsovereenkomst met de Chinezen op de hoogte was. Slaagt Sure Heat hierin, dan heeft Boretti onrechtmatig gehandeld. Het is namelijk vaste rechtspraak dat het handelen met iemand terwijl men weet dat die persoon door dat handelen een door hem met een ander gesloten overeenkomst schendt, onrechtmatig kan zijn als die persoon weet of behoort te weten dat daardoor wanprestatie wordt gepleegd, en er bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden. Zoals hier dat Boretti ervan op de hoogte was dat Sure Heat haar ontwerpen aan de Chinezen ter beschikking had gesteld, en dat Boretti wist dat het om echte bedrijfsgeheimen ging. Het geruzie in de keuken wordt vervolgd! De vraag die ik mij als advocaat stel is waarom Sure Heat nooit geheimhouding met Boretti heeft afgesproken. Natuurlijk kan een goede geheimhoudingsovereenkomst, met alle betrokkenen, war in the kitchen beter voorkomen.

Call Now Button