Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten kunnen mondeling tot stand komen. Een aantal bedingen moet echter schriftelijk worden overeengekomen, anders gelden deze bedingen niet. In het algemeen heeft het de voorkeur een degelijke en zoveel mogelijk op maat gemaakte arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, met duidelijkheid over concurrentie- en relatiebeperkingen, geheimhouding, eventuele wijzigingen van de functie en plaats van tewerkstelling, secundaire arbeidsvoorwaarden, privacyaspecten en (al dan niet: 70%) doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.