Einde kredietfaciliteit? Mogelijk. Maar dan ook nog een flinke boete erbij?

Het kan elk bedrijf overkomen: de zaken lopen niet, een debiteur gaat failliet of de digitale afslag wordt gemist. En dan wordt wellicht het krediet ook niet op tijd afgelost. Mag de bank dan de kredietfaciliteit beëindigen? De Hoge Raad heeft in 2014 beslist dat een bank de kredietovereenkomst in beginsel altijd mag beëindigen (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:2929). In beginsel, want de beëindiging mag niet “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” onaanvaardbaar zijn. En dat hangt ervan af: is er voldoende dekking voor het krediet? Is de opzegtermijn niet te kort? Hoelang bestaat de relatie al? Grote achterstand? En verder: mag de bank, ING in dat geval, nog even € 122.125,69 aan boeterente in rekening brengen? Dat stond wel in “de kleine lettertjes”. De Hoge Raad zegt: nee! Zo ook het hof Amsterdam in juli 2016: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2816. Deutsche Bank heeft geen aanspraak op een aflossingsvergoeding ad € 323.074,-!

Call Now Button