FlexExpert: Fluks andere handelsnaam en domeinnaam!

FlexExpert in Groningen, dat arbeidskrachten uitzendt en onder meer aan payrolling doet en adviseert in de uitzendbranche, voert sinds 1991 de handelsnaam FlexExpert. Sinds 2000 heeft zij de domeinnaam flexexpert.nl geregistreerd bij de SIDN. In 2017 komt FlexExpert erachter dat een organisatieadviesbureau, Equiplus Mennagement B.V., de domeinnaam flex-experts.nl in 2016 bij SIDN heeft geregistreerd en gebruikt. Onder de handelsnaam Flex-Experts richt Equiplus zich op uitzendbureaus en payrollbedrijven die geadviseerd willen worden over wet- en regelgeving en “procesoptimalisatie”. Na enige correspondentie blijkt dat nieuwkomer Equiplus niet bereid is de door haar gebruikte handelsnaam Flex-Experts en de domeinnaam flex-experts.nl op te geven. Niet verrassend beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland op 18 december 2017 dat Equiplus het gebruik van de handelsnaam Flex-Experts en ook van de domeinnaam flex-experts.nl moet staken, op straffe van een dwangsom, en de kosten ad bijna € 7.000,- aan de kant van FlexExpert B.V. moet betalen (IE-zaak, in beginsel een volledige proceskostenvergoeding).

Artikel 5 Handelsnaamwet, waarop de veroordeling is gebaseerd, verbiedt het voeren van een gelijke of soortgelijke handelsnaam als daardoor verwarring bij het publiek te duchten is in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd. Anno 2018 doet vrijwel elke onderneming ook zaken via een website en is men dus automatisch door heel de wereld en dus ook heel Nederland actief. Het geografische aspect uit artikel 5 Handelsnaamwet (de wet stamt uit 1921) is dan ook bijna niet meer aan de orde. Interessant is de overweging van de rechter dat het gebruik van een domeinnaam in beginsel niet is aan te merken als het voeren van een handelsnaam, maar dat dat onder omstandigheden anders kan zijn. Namelijk als de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is: de domeinnaam wordt “gekleurd” tot handelsnaam. Bij beschrijvende handelsnamen en domeinnamen, waartoe de rechter FlexExpert kennelijk niet rekent, ligt dit anders, zoals de Hoge Raad op 11 december 2015 oordeelde: “Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Een toepassing is te zien in de uitspraak van 8 december 2017 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland: webcam-sex.nl is vrijwel identiek aan webcamsex.nl, maar omdat “webcamsex” louter beschrijvend is, is het weliswaar verwarringwekkend, maar zonder bijkomende omstandigheden niet onrechtmatig. Bij beschrijvende handelsnamen en domeinnamen, en daar zijn er vele van, moet er dus echt méér aan de hand zijn om het gebruik van een concurrerende naam te doen staken! De Groen & Van Lint Advocaten adviseert en procedeert ook op dit gebied.

Call Now Button