Internationale distributie- en koopcontracten

Bedrijven die in het buitenland zaken doen, zeker als wordt gewerkt met vaste distributeurs of handelsagenten, doen er goed aan uitvoerig en schriftelijk vast te leggen wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Veelal wil men bij een eventueel geschil in eigen land kunnen procederen. Wat zijn de tips & tricks bij het opstellen van internationale contracten?