Internationale algemene voorwaarden

Bij transacties met een buitenlandse onderneming moet altijd worden stilgestaan bij de internationale juridische pijnpunten: als er een conflict komt, welke rechter is dan bevoegd en naar welk recht moet het conflict worden opgelost? Vrijwel alle ondernemingen spelen het liefst een “thuiswedstrijd” bij hun conflict. Dat voelt ook zo voor Silicon Stud Welding Products B.V., dat zaken deed met Marvo, een bedrijf in Duitsland. De rekening van Silicon werd niet volledig betaald en Silicon stapte naar de Haagse rechter. Echter, ook in hoger beroep oordeelde de Nederlandse rechter: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1120, gerechtshof Den Haag, 25-04-2017, dat de Nederlandse rechter niet bevoegd was. Zoals het Europees Hof had beslist in de Höszig-zaak moet een forumbeding, opgenomen in algemene voorwaarden, voldoen aan een aantal vereisten: de ondertekende overeenkomst moet naar die algemene voorwaarden verwijzen, die verwijzing moet door een normaal zorgvuldige partij kunnen worden nagegaan en het moet vaststaan dat de algemene voorwaarden aan de andere partij zijn “meegedeeld”. Bij Silicon/Marvo was sprake van een “battle of forms”. Ieder had de eigen rechter bevoegd verklaard in de eigen algemene voorwaarden. En dan is er, volgens het hof, geen sprake van daadwerkelijke instemming over een gezamenlijk bevoegd verklaarde rechter. Bij internationaal zakendoen moet beslist aandacht aan de “forumkeuze” worden besteed!

Call Now Button