Naïeve sponsor Feyenoord: geen dwaling!

Feyenoord is altijd op zoek naar royale sponsors en EZTD, een bedrijf dat handelt in “binaire opties” en mede kantoor houdt in Israël, met veel medewerkers met een Israëlische en Joodse achtergrond, kwam in augustus 2014, via de tussenpersoon Sportlive in contact met Feyenoord. Na één bespreking, op 21 augustus 2014, werd direct een sponsorcontract gesloten (“Strategic Partnership”). EZTD zou in drie jaar € 1.025.000,- betalen, Feyenoord zou drie jaar reclame maken. De trotse Joodse CEO van EZTD, zoon van een familie die de holocaust ternauwernood overleefd had, bezocht direct na het sluiten van het sponsorcontract, op 21 september 2014, de wedstrijd Feyenoord-Ajax (voor de liefhebbers: 0-1). De supporters van Feyenoord riepen echter massaal leuzen, en we kunnen dit helaas niet onverwacht meer noemen, als: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. En daarmee, nog in de wittebroodsweken, was de liefde tussen EZTD en Feyenoord direct over. Het leek EZTD het beste om de relatie op eerzame wijze te beëindigen en het strategic parternship op te zeggen, zo schreef de gekwetste CEO. Feyenoord gaf als koele reactie, dat de overeenkomst niet tussentijds kon worden opgezegd. Wat nu? EZTD startte hierop de in het sponsorcontract voorziene arbitrage, die voor haar tamelijk nadelig afliep. De arbiters beslisten dat Feyenoord weliswaar aansprakelijk is voor het gedrag van haar supporters en dat dit een reden oplevert om het sponsorcontract te beëindigen, maar dan pas per 27 januari 2015 en onder betaling van 50% van het sponsorgeld. Pogingen van EZTD om via de rechter de arbitrale uitspraak te vernietigen strandden op 10 oktober 2017 bij het gerechtshof Den Haag: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2813. Het gerechtshof oordeelde dat EZTD niet had gedwaald en dat het bedrijf kennis droeg van het Nederlandse voetbal en van de onaangename kanten daarvan, dat racisme onderwerp van bespreking was geweest maar dat EZTD het sponsorcontract toch was aangegaan zonder garanties op dit punt te verlangen. Al met al: een ondoordacht aangegaan sponsorcontract met als consequentie een hele dure les. Het is een raadsel, zeker ook gezien de ervaring van de tussenpersoon Sportlive, dat men dit contract heeft gesloten.

Call Now Button