Handelsgeschillen

Een geschil tussen bedrijven komt geregeld voor: een ondeugdelijke levering, niet nakomen van afspraken, een claim van een derde partij, het beëindigen van een handelsrelatie of agentuurovereenkomst. En welke rechter is bevoegd om het geschil op te lossen? Kan een oplossing in kort geding worden verkregen? Bij internationale geschillen: is de Nederlandse rechter bevoegd en zo ja: wordt volgens Nederlands recht beslist? Het bijstaan van bedrijven in deze situaties is dagelijks werk voor De Groen & Van Lint Advocaten.