Insolventie

Als een onderneming insolvent dreigt te worden komen een faillissement of een surseance van betaling aan de orde. Crediteuren controleren dan hun eventuele pand- en hypotheekrecht nog eens extra, of proberen nieuwe zekerheden te verkrijgen. Financiers kijken nog eens extra of zij voldoende persoonlijke zekerheden, zoals borgtochten en hypotheken op de privéwoning van de DGA, hebben. En de ondernemer denkt wellicht aan een doorstart. Een doorstart is soms inderdaad de oplossing voor onoplosbare financiële problemen. Maar niet elke doorstart voldoet aan de eisen. Een goed advies voorkomt ongelukken.