Het gerechtshof

Het gerechtshof behandelt het hoger beroep van uitspraken van de rechtbank (waaronder de kantonrechter). Kan men van een belangrijke tussenbeslissing van een kantonrechter of de rechtbank in hoger beroep? Als de wederpartij hoger beroep instelt, is het dan verstandig ook zelf hoger beroep in te stellen? Kan dit nog na afloop van de termijn? Wegen de kosten van het hoger beroep tegen de baten op?